PST. Pierre-Binse Roche

KOMANDE MATEN'W

Lundi - Vendredi: 06 - 08 AM
Animateur: 
Pasteur Pierre Binse Roche

Komande Maten'w !

COVID19! \  RADIO EMANYEL VOYE LANMOU AK SOUTYEN LAPRIYE BAY TOUT MOUN ET TOUT VIKTIM KRIZ SA. KE GRAS BONDYE KOUVRI NOU