Culte sur place

Reservation

  • Facebook
  • YouTube

KOMANDE MATEN'W !

Lundi - Vendredi: 06 - 10 AM
Animateur: 
Pasteur Pierre Binse Roche
COVID19! \  RADIO EMANYEL VOYE LANMOU AK SOUTYEN LAPRIYE BAY TOUT MOUN ET TOUT VIKTIM KRIZ SA. KE GRAS BONDYE KOUVRI NOU 

NOUS JOINDRE

CANADA: (514) 402 5135

USA:(857) 288 0764

radioemmanuel7@gmail.com

Radio Emmanuel

C.P. 46538 Boul Saint-Jean Pierrefond, Qc H9H 5G9

POUR NOUS ECOUTER

PAR TÉLÉPHONE:

 

USA: (712) 770-9439
1 (360) 398-4262

TMOBILE: (360) 398- 4277

RD: (849) 943 5622

FRANCE: 01 8014 2935

  • YouTube
  • White Facebook Icon

© Tous droits réservés